søndag 24. januar 2010

Wikiskriving engasjerer

Jeg holder noen foredrag i skolebibliotekkretser om informasjonskompetanse, og det er spennende å fortelle om wikiprosjektet. Elevene trenger umiddelbart å vite hva de har lov å gjøre med bilder og tekst, og at de må ha flere kilder for å skrive gode tekster. Dette er felles interesseområde for lærere og skolebibliotekarere.
Hvordan skal vi på en god og enkel måte være tilstede i det digitale arbeidet til elevene? Vi lager veiledninger og legger dem på wikien, og vi kan gå inn og starte diskusjoner på wiki-sidene. Er det andre måter å gjøre dette på?
Jeg kom i samtale med en lærer fra Bardu, hun fortalte om et wiki-prosjekt de hadde i 9. klasse, de hadde holdt foredrag om dette på NKUL. Her var det nyttige tips å lese om!
Neste uke skal jeg til Stavanger, der skal jeg holde kurs for skolebibliotekerene, og jeg skal være på Jåttå vgs. De har en flott skolewiki! (egentlig en wiki om IKT, men her er mye mer, f.eks. mange praktiske tips)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar