torsdag 28. januar 2010

Respons i wikien

Som tidligere nevnt har det vært en utfordring å få elevene engasjert i å forbedre wiki-produktet sitt, og andres sider. For å forsøke å få dem til å gjøre det i større grad, tenker vi nå å lage fast responsgrupper som har ansvar for å lese og kommentere hverandres sider. Vi tenker at det kan være 3-4 i hver responsgruppe. Dette kan gjøre jobben med å lese artikler mindre, og kanskje mer forpliktende enn om vi oppfordrer elevene til å lese andres artikler og kommentere. Å følge med på to andre medelever og deres produkter bør vel være en overkommelig oppgave?

Oppdatering: Da har jeg satt i gang to ulike  former for organisering. I en av klassene er elevene organisert i grupper av 4, mens i den andre er de organisert i par, så får vi se om noen av formene fungerer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar