onsdag 16. februar 2011

Innsikt, bloggere?

Som man kan se av oppdateringsfrekvensen på denne bloggen, er dette et relevant spørsmål. Det ser ikke ut til at vi klarer å oppdatere bloggen, selv om vi ønsker å bruke denne arenaen til å "sparre" med andre, og reflektere over egen praksis og erfaringer. Kanskje må vi coache oss selv på veien mot en mer levende blogg?

Hva har Innsikt bedrevet tiden med? Mangt og meget vil jeg si. Vi har avrundet studiet Entreprenørskap for lærere og ledere ved Høgskolen i Hedemark og blitt kloke. Vi har prøvd ut en god del metoder for å jobbe med vurdering som læring, blant annet responsskriving i norsk i Google Docs. Vi har forsøkt å se hvilken rolle det er IKT egentlig skal ha i framtidas skole. Vi har forsøkt å jobbe mer entreprenørielt i den enkelte klassen, slik at vi kan stimulere til mest mulig elevaktivitet, som vi igjen håper skal gi ytterligere motivasjon for elevene våre. Og ikke minst har vi prøvd oss en god del på coaching av elevene våre.

Har vi fått mange nye erfaringer av dette? Uten tvil. Har vi mange spørsmål og problemstillinger det ville være interessant å diskutere og dele med andre? Definitivt. Kan vi klare å få til dette gjennom bloggen vår? Vel, det gjenstår å se.

tirsdag 26. oktober 2010

Coaching som metode

Foto: DailyPic fra flickr med cc-lisens
Som del av entreprenørskapsstudiet skulle vi levere en oppgave i metode. Fokus var metoder som styrket elevenes entreprenørielle kompetanse i skolen. Vi tok utgangspunkt i coaching fordi vi hadde en samling om emnet og leste "Coaching i skolen" med blant annet Pål Riis rektor ved Ullern vgs.

Når man jobber med entreprenøriell læring i skolen, er det fokus på de entreprenørielle kompetanseområdene. Vi ser for oss at coachingsamtaler kan være en arena der en kan jobbe med disse kompetanseområdene, og elevenes læringsstrategier. Det vi ønsker å oppnå er å få eleven mer engasjert rundt sitt eget læringsarbeid, å kunne sette mål for seg selv og kanskje finne sitt prosjekt etter hvert. Det er kanskje en litt vidløftig ambisjon, men selvledelse er et område som ikke har vært jobet så mye med, og som vi tenker at det kan ligge et stort potensiale i.

Litt av utfordringen med å bruke coaching som metode er selvfølgelig tidsbruk. Man bør helst ha 20-30 min. tilgjengelig pr. elev, og med 27-28 elever er det definitivt ikke noe vi kan gjennomføre ofte. Her håper vi å kunne ta i bruk digitale hjelpemidler på en måte, gjerne noe i It's Learning. Nøyaktig hvordan vi løser det har vi ikke avgjort enda. Det er også mulig å la elevene coache hverandre eller coache grupper av elevene, kanskje særlig opp mot prosjekter og de kompetanseområdene vi jobber med der.

Så hvordan går vi fram? Det første vi skal gjøre nå er å lage tester der vi kartlegger elevenes ståsted. Dette blir utgangspunktet for den første samtalen. Vi har også drøftet om elevene kan lage en liten film/bildepresentasjon med tema "dette er meg". Vi ønsker også å lage to skjemaer for samtaler; et for elevene individuelt, der det er spesielt fokus på den enkeltes utvikling av læringsstrategier og entreprenørielle kompetanser, og det andre et skjema for coaching av grupper av elever opp mot et konkret læringsarbeid. Så er neste steg å kartlegge elevenes ståsted og komme i gang med de første samtalene. Det blir spennende!

onsdag 25. august 2010

Nytt år med IKT prosjekt

Vi søkte om å fortsette InnsIKT prosjektet. I søknaden skrev vi :

Begrunnelse for søknad (”ståstedsanalyse”) Innsiktprosjektet har gitt oss og skolen verdifull erfaring. Vi tar med oss erfaringene og endrer fokus til metodikk og vurdering. Vi har startet på videreutd. i Entreprenørskap og ser store muligheter i å jobbe oss fram mot en helhetlig digital fagdidaktikk, med entreprenøriell stragtegi.

Vi har hovedfokus på språkfagene, løser oss litt fra wiki og fokuserer mer på entreprenørielle tenkemåter som: Virkelighetsnære, autentiske, realistiske oppdragstyper. Oppdrag som har en verdi, og som munner ut i noe konkret, verdien kan være nytte, glede, og ev. penger. Vi ser for oss at digitale arenaer og ressurser kan brukes i dette arbeidet.

Og hele tiden med digital dømmekraft som bakteppe.

Vi ønsker å bruke verktøy som kan stimulere til forståelse og motivasjon

· Its Learning - mentor, vurdering gjennom dialog i forhold til medbestemmelse og egen kompetanseutvikling.

· Mindmapping (tankekart, begrepskart). Vi ønsker oss en kursdag med G. Hveem, og den kan jo flere nyte godt av.

· Samskriving - etherpad hos ndla?

· Tagging / Diigo

· OneNote (struktur, studieteknikk)

· selvsagt wiki / blogg

· Kritisk bruk av ordbøker, trykte og digitale og andre hjelpemidler.F.eks. iFinger, Cd ord osvVi er travelt opptatt med oppstart i en skole som er preget av ombygging, men kommer tilbake med mer etterhvert.
Ikke minst har vi spennde erfaringer fra fjoråret vi gjerne vil dele :)
Det er fortsatt Jørn, Kirsti og Siv Marit som er kjernen, men vi inviterer med oss flere av språklærerne.

mandag 26. april 2010

Film i biblioteket


I morgen skal vi ha en arbeidsøkt i biblioteket. Klassen har jobbet individuelt med tankekart og filmsjangere, og er satt sammen i grupper etter sjangeren de hadde lyst å jobbe videre med. Deretter har de laget et felles tankekart, og dette skal legges ut på wikien.
På biblioteket har vi laget vårt eget tankekart, og vi har funnet fram gode eksempelfilmer. Vi har også stilt ut fagbøker om film, sånn at det skal være lett å bruke varierte kilder. Både bibliotekar og lærer kommer til å prate med elevene om prosessen og kildebruken mens elevene jobber.

tirsdag 9. mars 2010

Ny runde med wikiskriving

Vi ønsker å fokusere kraftig på prosessene før skrivingen, for at tekstene skal være mer "eid" av elevene selv. Kan tankekart være en metode for å få elevene til å stoppe opp litt?
( Hva kan vi fra før? Hva skal vi? hva har vi lyst til å finne utav?)

Starter i uke 12 - Sammensatte tekster, muntlig framføring i grupper
Analyse av: Film / Reklame / Tegneserier / Blogg / Musikkvideo

Bruker tankekartverktøyet bubbl.us som start.
F.eks : Film - drodler rundt sjangere, eksempler ++

Elevene i grupper velger hver sin sjanger, og bruker tankekart videre til å utdype hva de vil finne utav. Disse tankekartene brukes som grunnlag for wikiartikler om den filmsjangeren gruppa valgte. Alle gruppemedlemmene skriver hver sin artikkel.
Det organiseres slik at to grupper kommenterer hverandres artikler.

Biblioteket bugner over av filmer, tegneserier, info om sjangere, gode digitale ressurser, og veldig gode arbeidsmuligheter :) Vil også hjelpe til med kilder, kildekritikk og alt dette som vi gjerne maser om.

torsdag 28. januar 2010

Respons i wikien

Som tidligere nevnt har det vært en utfordring å få elevene engasjert i å forbedre wiki-produktet sitt, og andres sider. For å forsøke å få dem til å gjøre det i større grad, tenker vi nå å lage fast responsgrupper som har ansvar for å lese og kommentere hverandres sider. Vi tenker at det kan være 3-4 i hver responsgruppe. Dette kan gjøre jobben med å lese artikler mindre, og kanskje mer forpliktende enn om vi oppfordrer elevene til å lese andres artikler og kommentere. Å følge med på to andre medelever og deres produkter bør vel være en overkommelig oppgave?

Oppdatering: Da har jeg satt i gang to ulike  former for organisering. I en av klassene er elevene organisert i grupper av 4, mens i den andre er de organisert i par, så får vi se om noen av formene fungerer.

onsdag 27. januar 2010

Entreprenørskap for lærere og leder

Vi som jobber med InnsIKT ved Drammen vgs har også til alt overmål meldt oss på et studie i entreprenørskap i regi av Høgskolen i Hedemark. Det er et studie med 30 studiepoeng som forhåpentlig vil gi oss ytterligere innsikt i metodikk og pedagogikk som vi ikke praktiserer i hverdagen. Foreløpig føler vi at vi har tatt oss litt vann over hodet, men tenker at vi skal jobbe oss gjennom dette studiet og sitte igjen med et bra utbytte av det.

Oppstartssamlingen går over to dager, i går og i dag, og avholdes på Olympiatoppen i Oslo. Mange praktiske øvelser den første dagen, samt et foredrag om forankringen av entreprenørskap og avgrensing av fagområdet. Det første som slår meg, er at entreprenørskap er mye mer enn elevbedrifter. Det er en bred plattform som kan gjennomsyre en måte å tenke metodikk, organisering og pedagogikk på. Det Kirsti og Jørn som representerer InnsIKT her på samlingen synes i første omgang, er at det er litt lite faglig første dagen. Hva skal vi skrive oppgaver om, hva skal prosjektet vårt handle om og hvordan skal vi angripe det studiet byr på av muligheter?

Kuriositet: Mange kjente fjes her på senteret.