tirsdag 9. mars 2010

Ny runde med wikiskriving

Vi ønsker å fokusere kraftig på prosessene før skrivingen, for at tekstene skal være mer "eid" av elevene selv. Kan tankekart være en metode for å få elevene til å stoppe opp litt?
( Hva kan vi fra før? Hva skal vi? hva har vi lyst til å finne utav?)

Starter i uke 12 - Sammensatte tekster, muntlig framføring i grupper
Analyse av: Film / Reklame / Tegneserier / Blogg / Musikkvideo

Bruker tankekartverktøyet bubbl.us som start.
F.eks : Film - drodler rundt sjangere, eksempler ++

Elevene i grupper velger hver sin sjanger, og bruker tankekart videre til å utdype hva de vil finne utav. Disse tankekartene brukes som grunnlag for wikiartikler om den filmsjangeren gruppa valgte. Alle gruppemedlemmene skriver hver sin artikkel.
Det organiseres slik at to grupper kommenterer hverandres artikler.

Biblioteket bugner over av filmer, tegneserier, info om sjangere, gode digitale ressurser, og veldig gode arbeidsmuligheter :) Vil også hjelpe til med kilder, kildekritikk og alt dette som vi gjerne maser om.