tirsdag 26. oktober 2010

Coaching som metode

Foto: DailyPic fra flickr med cc-lisens
Som del av entreprenørskapsstudiet skulle vi levere en oppgave i metode. Fokus var metoder som styrket elevenes entreprenørielle kompetanse i skolen. Vi tok utgangspunkt i coaching fordi vi hadde en samling om emnet og leste "Coaching i skolen" med blant annet Pål Riis rektor ved Ullern vgs.

Når man jobber med entreprenøriell læring i skolen, er det fokus på de entreprenørielle kompetanseområdene. Vi ser for oss at coachingsamtaler kan være en arena der en kan jobbe med disse kompetanseområdene, og elevenes læringsstrategier. Det vi ønsker å oppnå er å få eleven mer engasjert rundt sitt eget læringsarbeid, å kunne sette mål for seg selv og kanskje finne sitt prosjekt etter hvert. Det er kanskje en litt vidløftig ambisjon, men selvledelse er et område som ikke har vært jobet så mye med, og som vi tenker at det kan ligge et stort potensiale i.

Litt av utfordringen med å bruke coaching som metode er selvfølgelig tidsbruk. Man bør helst ha 20-30 min. tilgjengelig pr. elev, og med 27-28 elever er det definitivt ikke noe vi kan gjennomføre ofte. Her håper vi å kunne ta i bruk digitale hjelpemidler på en måte, gjerne noe i It's Learning. Nøyaktig hvordan vi løser det har vi ikke avgjort enda. Det er også mulig å la elevene coache hverandre eller coache grupper av elevene, kanskje særlig opp mot prosjekter og de kompetanseområdene vi jobber med der.

Så hvordan går vi fram? Det første vi skal gjøre nå er å lage tester der vi kartlegger elevenes ståsted. Dette blir utgangspunktet for den første samtalen. Vi har også drøftet om elevene kan lage en liten film/bildepresentasjon med tema "dette er meg". Vi ønsker også å lage to skjemaer for samtaler; et for elevene individuelt, der det er spesielt fokus på den enkeltes utvikling av læringsstrategier og entreprenørielle kompetanser, og det andre et skjema for coaching av grupper av elever opp mot et konkret læringsarbeid. Så er neste steg å kartlegge elevenes ståsted og komme i gang med de første samtalene. Det blir spennende!