onsdag 25. august 2010

Nytt år med IKT prosjekt

Vi søkte om å fortsette InnsIKT prosjektet. I søknaden skrev vi :

Begrunnelse for søknad (”ståstedsanalyse”) Innsiktprosjektet har gitt oss og skolen verdifull erfaring. Vi tar med oss erfaringene og endrer fokus til metodikk og vurdering. Vi har startet på videreutd. i Entreprenørskap og ser store muligheter i å jobbe oss fram mot en helhetlig digital fagdidaktikk, med entreprenøriell stragtegi.

Vi har hovedfokus på språkfagene, løser oss litt fra wiki og fokuserer mer på entreprenørielle tenkemåter som: Virkelighetsnære, autentiske, realistiske oppdragstyper. Oppdrag som har en verdi, og som munner ut i noe konkret, verdien kan være nytte, glede, og ev. penger. Vi ser for oss at digitale arenaer og ressurser kan brukes i dette arbeidet.

Og hele tiden med digital dømmekraft som bakteppe.

Vi ønsker å bruke verktøy som kan stimulere til forståelse og motivasjon

· Its Learning - mentor, vurdering gjennom dialog i forhold til medbestemmelse og egen kompetanseutvikling.

· Mindmapping (tankekart, begrepskart). Vi ønsker oss en kursdag med G. Hveem, og den kan jo flere nyte godt av.

· Samskriving - etherpad hos ndla?

· Tagging / Diigo

· OneNote (struktur, studieteknikk)

· selvsagt wiki / blogg

· Kritisk bruk av ordbøker, trykte og digitale og andre hjelpemidler.F.eks. iFinger, Cd ord osvVi er travelt opptatt med oppstart i en skole som er preget av ombygging, men kommer tilbake med mer etterhvert.
Ikke minst har vi spennde erfaringer fra fjoråret vi gjerne vil dele :)
Det er fortsatt Jørn, Kirsti og Siv Marit som er kjernen, men vi inviterer med oss flere av språklærerne.