lørdag 31. oktober 2009

Hvordan hjelpe elevene til å bruke kilder på riktig måte mens de jobber

Skolebiblioteket ved Sandefjord vgs har jobbet systematisk med opplæring av kildebruk blant elevene. På en konferanse brukte leder av biblioteket, Grete Fjelldalen, et spennede bilde på den opplæringen vi bibliotekarer tradisjonelt har brukt mest: ballkongundervisning! Vi kommer inn med et kurs tidlig i skoleåret og helt løsrevet faglige oppgaver prater vi i vei om kilder, kildekritikk og kildelister. Så smiler vi, vinker og går. Og ønsker alle velkommen til biblioteket selvsagt. Det virker dårlig, på Sandefjord intervjuet de en tidligere elev, og han husket slett ikke at han hadde lært noe om kilder av biblioteket, men han skulle ønske at han hadde gjort det.

Våre utfordringer: Elevene trenger veiledning og opplæring akkurat i det øyeblikket de sitter og skriver. Bibliotekets veiledning må dermed være tilgjengelig for elevene døgnet rundt (det er veldig ofte kl 22.00 - 02.00 at oppgaver løses :)), elevene må kjenne til ressursene og ha en klar oppfatning av at dette er viktig.

Gjennom arbeidet med wiki ute i klassene tror vi at vi kan finne noen måter å møte utfordringen på. Tett innpå oppstarten av wikien har biblioteket et lite kurs i hvordan elevene holder styr på hvilke opplysninger de skal ha med om kildene sine. Og vi jobber sammen med elevene om hvordan stoffet kan bearbeides sånn at det blir deres eget.

tirsdag 20. oktober 2009

Blogg og wiki


Da er klasse 1STH ved Drammen vgs i gang med å teste ut nye digitale læringsarenaer. Tema for perioden har vært blogging og wiki; verktøy som svært få av elevene hadde særlig kjennskap til på forhånd. Et par elever skriver egen blogg allerede, men de fleste har i liten grad tatt i bruk disse verktøyene – med unntak av tung bruk av Wikipedia. Elevene er nå i ferd med å publisere blogginnlegg om selvvalgt, skjønnlitterær bok, og de har også fått i oppgave å kommentere noen av medelevenes blogginnlegg. Vi har i første omgang tatt i bruk bloggverktøyet i It’s Learning i dette arbeidet ettersom det er enkelt og greit, og det føles litt tryggere å starte her for noen av elevene. Så får vi se om vi drister oss ut på den digitale autobahnen med tid og stunder…

Mandag 19. oktober introduserte vi wiki-begrepet, og elevene opprettet konto på Wikispaces.com med litt hjelp av hverandre, lærer og bibliotekar. Etter hvert har også nesten alle blitt medlemmer av 1STHsNorskwiki.

I år er målsettingen at de skal samarbeide om å lage en fagressurs hvor de kan finne nyttig informasjon om ulike sjangere innenfor norskfaget; for tiden arbeider vi med episk diktning. Elevene skal arbeide videre med wikien gjennom det treårige skoleløpet, og forhåpentligvis vil de oppleve at den blir et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med norskfaget!


onsdag 14. oktober 2009

Da er vi igang :)

Alle elevene har blogget littegran
Noen elever har skrevet wiki

Vi har både wiki og blogg
så da erklærer vi prosjektet for åpnet :)

Det startet med en mail i vår: "Skal vi søke om midler sammen?"
Bibliotekar Siv Marit Ersdal hadde snakket med Jørn Ellingsen, og visste at han gjerne ville jobbe mer digitalt. Og fra bibliotekets side vil vi gjerne forbedre og videreutvikle våre kurs i kildebruk/kildekritikk. Så derfor kastet biblioteket ut en liten føler, og to lærere ble med. Kjempekjekt!

Vi hadde et par møter og ble enige om hva det var vi ønsket å prøve ut. Vi var enige om at wiki/blogg ville være gode samskrivings- refleksjonsverktøy. Vi ble inspirert av Bjørn Tomrens testing og det han skrev på Del og bruk. Han fikk tips om hvordan komme igang, og deretter delte han sine og elevenes erfaringer.

Etterhvert fikk vi formulert målet:
"Drammen VGS har fra neste år bærbar pc på alle trinn. Det foregår masse spennende arbeid i de forskjellige fagene, og mange er kommet godt i gang med It's. Skolebiblioteket har omfattende kurs for klassene om kildekritikk og digital dømmekraft. Det er likevel en uttalt problemstilling på skolen at pc-ene blir en tidstyv. (Viser her til debatten rundt stenging av facebook og brukerundersøkelser). Vi ønsker å bruke pc-ene i et systematisk arbeid med elevaktive undervisningsmetoder, vurderingspraksis og opplæring i informasjonskompetanse for å bidra til større læringsutbytte for elevene, og økt digital forståelse i personalet."

Prosjektmetoden er "båten blir til mens vi ror", vi lærer fortløpende, og aller best når vi har dårlig tid. Forhåpentlig vil det bli mye bedre neste gang :)

Bjørn Tomren jobber nå på Åssiden vgs, så vi hadde et møte med ham, og fikk gode råd med på ferden.