mandag 26. april 2010

Film i biblioteket


I morgen skal vi ha en arbeidsøkt i biblioteket. Klassen har jobbet individuelt med tankekart og filmsjangere, og er satt sammen i grupper etter sjangeren de hadde lyst å jobbe videre med. Deretter har de laget et felles tankekart, og dette skal legges ut på wikien.
På biblioteket har vi laget vårt eget tankekart, og vi har funnet fram gode eksempelfilmer. Vi har også stilt ut fagbøker om film, sånn at det skal være lett å bruke varierte kilder. Både bibliotekar og lærer kommer til å prate med elevene om prosessen og kildebruken mens elevene jobber.