torsdag 28. januar 2010

Respons i wikien

Som tidligere nevnt har det vært en utfordring å få elevene engasjert i å forbedre wiki-produktet sitt, og andres sider. For å forsøke å få dem til å gjøre det i større grad, tenker vi nå å lage fast responsgrupper som har ansvar for å lese og kommentere hverandres sider. Vi tenker at det kan være 3-4 i hver responsgruppe. Dette kan gjøre jobben med å lese artikler mindre, og kanskje mer forpliktende enn om vi oppfordrer elevene til å lese andres artikler og kommentere. Å følge med på to andre medelever og deres produkter bør vel være en overkommelig oppgave?

Oppdatering: Da har jeg satt i gang to ulike  former for organisering. I en av klassene er elevene organisert i grupper av 4, mens i den andre er de organisert i par, så får vi se om noen av formene fungerer.

onsdag 27. januar 2010

Entreprenørskap for lærere og leder

Vi som jobber med InnsIKT ved Drammen vgs har også til alt overmål meldt oss på et studie i entreprenørskap i regi av Høgskolen i Hedemark. Det er et studie med 30 studiepoeng som forhåpentlig vil gi oss ytterligere innsikt i metodikk og pedagogikk som vi ikke praktiserer i hverdagen. Foreløpig føler vi at vi har tatt oss litt vann over hodet, men tenker at vi skal jobbe oss gjennom dette studiet og sitte igjen med et bra utbytte av det.

Oppstartssamlingen går over to dager, i går og i dag, og avholdes på Olympiatoppen i Oslo. Mange praktiske øvelser den første dagen, samt et foredrag om forankringen av entreprenørskap og avgrensing av fagområdet. Det første som slår meg, er at entreprenørskap er mye mer enn elevbedrifter. Det er en bred plattform som kan gjennomsyre en måte å tenke metodikk, organisering og pedagogikk på. Det Kirsti og Jørn som representerer InnsIKT her på samlingen synes i første omgang, er at det er litt lite faglig første dagen. Hva skal vi skrive oppgaver om, hva skal prosjektet vårt handle om og hvordan skal vi angripe det studiet byr på av muligheter?

Kuriositet: Mange kjente fjes her på senteret.

søndag 24. januar 2010

Wikiskriving engasjerer

Jeg holder noen foredrag i skolebibliotekkretser om informasjonskompetanse, og det er spennende å fortelle om wikiprosjektet. Elevene trenger umiddelbart å vite hva de har lov å gjøre med bilder og tekst, og at de må ha flere kilder for å skrive gode tekster. Dette er felles interesseområde for lærere og skolebibliotekarere.
Hvordan skal vi på en god og enkel måte være tilstede i det digitale arbeidet til elevene? Vi lager veiledninger og legger dem på wikien, og vi kan gå inn og starte diskusjoner på wiki-sidene. Er det andre måter å gjøre dette på?
Jeg kom i samtale med en lærer fra Bardu, hun fortalte om et wiki-prosjekt de hadde i 9. klasse, de hadde holdt foredrag om dette på NKUL. Her var det nyttige tips å lese om!
Neste uke skal jeg til Stavanger, der skal jeg holde kurs for skolebibliotekerene, og jeg skal være på Jåttå vgs. De har en flott skolewiki! (egentlig en wiki om IKT, men her er mye mer, f.eks. mange praktiske tips)

lørdag 16. januar 2010

Flere inntrykk fra BETT og London


Dag 2 var vi mer bestemt på hva vi ville se.
Vi ville lære mer om OneNote.

Det er paradoksalt at vi virkelig får øynene opp for dette produktet i London. Vi har det tilgjengelig på alle pc-ene hjemme, og naboskolen (St. Hallvard vgs) har et stort prosjekt gående sammen med bl.a. Sandvika vgs på dette. Men sånn er det ofte, en må reise vekk for å ha tid til å prate sammen. Det er kanskje det som er det største utbyttet, at vi reiser sammen i en gruppe fra Buskerud, og dermed får pratet mye med f. eks. Preben Kjelsrud som leder dette prosjektet på St. Hallvard. Her skal vi få til litt samarbeid og utveksling av kompetanse :)

Ellers kikket vi mye etter tips til opplæring i språkfagene. Dette kommer vi tilbake til senere. Støynivået i messehallen er ganske voldsomt, så etter noe tid tok vi tuben til Tate og fikk med oss flott fagstoff til undervisning og utstillinger om Modernismen!

Idag er det lørdag i London, og det er fotball, shopping og litt andre aktiviteter som står på planen. Siv Marit har hatt en liten faglig tur til et sprekt bibliotek på Whitechapell, det kaller seg IdeaStore. Veldig spennende i en bydel som trenger gode ideer, og steder der alle kan møtes for å lese og lære. På en lørdag var det sydende aktivitet både inne og ute, en inspirasjon å ta med hjem :)

torsdag 14. januar 2010

Wiki-jobbing, så langt

Det har dessverre blitt tynt med oppdateringer fra InnsIKT, og det må gjøres noe med, så her er noen av erfaringene med wiki-arbeidet i klassene så langt. Foreløpig har vi erfaring fra norsk og engelsk, der vi har prøvd oss på noen tilnærminger og gjort erfaringer. Vi bruker wikispaces som utgangspunkt for wikiene våre.

Det første vi gjorde var å la elevene skrive enkle artikler om konkrete emner, episk diktning i norsk og kjente severdigheter i engelsk. Det at elevene ikke kan skrive fler enn en på hver side samtidig, gjør at vi har forsøkt å la dem få felles oppgave i par, og det har tilsynelatende fungert bra. Læreren har fungert som ansvarlig administrator og laget lenker til ulike sider og holdt orden. Det har vist seg å være en mindre jobb enn fryktet. Elevene blir raskt interessert i å få inn bilder og formateringer, og de lærer seg det rimelig raskt. Etter kurs med bibliotekar Ersdal har de funnet bilder med CC-lisens og blitt rimelig bevisste på det. Det er nok en lenger prosess å jobbe inn kildebruk, men en del begynner å bli bevisste dette også. Det å skrive en artikkel med krav om bilde- og kildebruk er en oppgave de fleste elevene nå mestrer i stor grad.

En av utfordringene jeg ser så langt, er å få opp engasjementet rundt dugnadsjobbingen som wiki-skriving er. Elevene ser så langt ikke hensikten ved å samskrive, hjelpe hverandre, lage artikler fra hverandre. Når en artikkel er ferdig, så er den ferdig. Hvordan skal vi motivere til å bruke flere ulike kilder, kommentere hverandres arbeid og eventuelt bearbeide hverandres arbeider, slik at vi sammen får en innholdsrik og verdifull fagwiki? En utfordring er tidsbruk, kanskje spesielt i norsk, men den store utfordringen er å få elevene i større grad til å se verdien av dette arbeidet, kanskje spesielt i norsk, der det er et løp over tre år.

Med dette som utgangspunkt forsøker vi i perioden fremover å jobbe med samarbeid mellom elevene, og høyne motivasjonen for skrivingen. Vi tenker oss også å jobbe mer med studieteknikk, ulike verktøy som kan hjelpe elevene å skrive artikler med flere ulike kilder. Her ser vi for oss bruk av tankekart og Onenote som mulige verktøy.

Det blir spennende å se om dette kan være med på å stimulere wiki-jobbingen, slik at vi får til mer av det som vi synes er så nyttig med wiki. Samling av ressurser, samskriving, deling av erfaringer, deling av fagstoff; en skikkelig samarbeidsarena!

Prosjektgruppa på tur til London

Vi valgte å dra til BETT i London.
Vi får altfor lite tid til å samarbeide i det daglige, og her er det en anledning til å se mye nytt og spennende, - og ha det hyggelig sammen! 5 dager i London gir mange muligheter.
Vi er sju stykker som reiser fra Buskerud fylkeskommune, og det i seg selv gir rom for utveksling av ideer og erfaringer. Å reise sammen med NPed gir også mye ekstra. Hyggelige folk å prate med og idag skal vi på det første skolebesøket.
På Bett er det mye å se, Vi falt for en smartboard variant som heter eBeam http://www.ebeam-interactive.com/ Veldig hendig å bare ha med en liten dings og en penn ut i klasserommet, og dermed kunne forvandle en hvit flate til et smartboard! Dette har vi lyst å teste ut. Det er en mye mer fleksibelt ordning enn å flytte klassene til de rommene vi ev. skulle ha smartboard.
Vi har fått en innføring i nyheter hos It's Learning. De integrere mer av google produktene, og nå blir det gmail til alle. Det er en adskillig bedre løsning enn meldingssystemet vi har der idag. Det ser også ut til at det kan opprettes en slags netwibes som en blokk i faget, det kan bli et fint supplement.
Vi var også innom en stand hvor vi fikk være med på en quiz/avstemning (Krumsvik brukte dette på konf. Del og Bruk) Elevene får hver sin lille dings, og kan være med og stemme på spørsmålene du som lærer vil ha engasjement rundt.
På kvelden dro vi til Hilton, der hadde Microsoft en visning av sine nye produkter. Og jammen begynner de å ligne litt på Google. Her var det deling, jobbing i skyene, og mange gode endringer på gang. Vi skal innom dem imorgen på BETT for å lære enda mer om noe som ikke er nytt, men som vi kjenner at vi trenger i prosjektet vårt: OneNote. De hadde lagt til rette for en mailløsning som skal bli en hard konkurrent til its learnings variant.
Her traff vi den produktive og energiske Eva Bra, det var veldig hyggelig :)