onsdag 16. februar 2011

Innsikt, bloggere?

Som man kan se av oppdateringsfrekvensen på denne bloggen, er dette et relevant spørsmål. Det ser ikke ut til at vi klarer å oppdatere bloggen, selv om vi ønsker å bruke denne arenaen til å "sparre" med andre, og reflektere over egen praksis og erfaringer. Kanskje må vi coache oss selv på veien mot en mer levende blogg?

Hva har Innsikt bedrevet tiden med? Mangt og meget vil jeg si. Vi har avrundet studiet Entreprenørskap for lærere og ledere ved Høgskolen i Hedemark og blitt kloke. Vi har prøvd ut en god del metoder for å jobbe med vurdering som læring, blant annet responsskriving i norsk i Google Docs. Vi har forsøkt å se hvilken rolle det er IKT egentlig skal ha i framtidas skole. Vi har forsøkt å jobbe mer entreprenørielt i den enkelte klassen, slik at vi kan stimulere til mest mulig elevaktivitet, som vi igjen håper skal gi ytterligere motivasjon for elevene våre. Og ikke minst har vi prøvd oss en god del på coaching av elevene våre.

Har vi fått mange nye erfaringer av dette? Uten tvil. Har vi mange spørsmål og problemstillinger det ville være interessant å diskutere og dele med andre? Definitivt. Kan vi klare å få til dette gjennom bloggen vår? Vel, det gjenstår å se.