torsdag 14. januar 2010

Wiki-jobbing, så langt

Det har dessverre blitt tynt med oppdateringer fra InnsIKT, og det må gjøres noe med, så her er noen av erfaringene med wiki-arbeidet i klassene så langt. Foreløpig har vi erfaring fra norsk og engelsk, der vi har prøvd oss på noen tilnærminger og gjort erfaringer. Vi bruker wikispaces som utgangspunkt for wikiene våre.

Det første vi gjorde var å la elevene skrive enkle artikler om konkrete emner, episk diktning i norsk og kjente severdigheter i engelsk. Det at elevene ikke kan skrive fler enn en på hver side samtidig, gjør at vi har forsøkt å la dem få felles oppgave i par, og det har tilsynelatende fungert bra. Læreren har fungert som ansvarlig administrator og laget lenker til ulike sider og holdt orden. Det har vist seg å være en mindre jobb enn fryktet. Elevene blir raskt interessert i å få inn bilder og formateringer, og de lærer seg det rimelig raskt. Etter kurs med bibliotekar Ersdal har de funnet bilder med CC-lisens og blitt rimelig bevisste på det. Det er nok en lenger prosess å jobbe inn kildebruk, men en del begynner å bli bevisste dette også. Det å skrive en artikkel med krav om bilde- og kildebruk er en oppgave de fleste elevene nå mestrer i stor grad.

En av utfordringene jeg ser så langt, er å få opp engasjementet rundt dugnadsjobbingen som wiki-skriving er. Elevene ser så langt ikke hensikten ved å samskrive, hjelpe hverandre, lage artikler fra hverandre. Når en artikkel er ferdig, så er den ferdig. Hvordan skal vi motivere til å bruke flere ulike kilder, kommentere hverandres arbeid og eventuelt bearbeide hverandres arbeider, slik at vi sammen får en innholdsrik og verdifull fagwiki? En utfordring er tidsbruk, kanskje spesielt i norsk, men den store utfordringen er å få elevene i større grad til å se verdien av dette arbeidet, kanskje spesielt i norsk, der det er et løp over tre år.

Med dette som utgangspunkt forsøker vi i perioden fremover å jobbe med samarbeid mellom elevene, og høyne motivasjonen for skrivingen. Vi tenker oss også å jobbe mer med studieteknikk, ulike verktøy som kan hjelpe elevene å skrive artikler med flere ulike kilder. Her ser vi for oss bruk av tankekart og Onenote som mulige verktøy.

Det blir spennende å se om dette kan være med på å stimulere wiki-jobbingen, slik at vi får til mer av det som vi synes er så nyttig med wiki. Samling av ressurser, samskriving, deling av erfaringer, deling av fagstoff; en skikkelig samarbeidsarena!

4 kommentarer:

 1. Spennende! Takk for at dere deler efaringene deres!

  Albertine

  SvarSlett
 2. Takk for tilbakemeldingen. Vi forsøker å dele, for da lærer vi så mye mer!

  Jørn

  SvarSlett
 3. Interessant, men skriver elevene på en intern Wiki eller bruker de Wikipedia på nynorsk og bokmål/riksmål? Motivasjonen kan muligens bli større om de skriver på en "live" Wiki, som brukes massivt - Wikipedia er som kjent det 10. mest brukte nettstedet i Norge.

  Med vennlig hilsen
  Ulf Larsen
  Frivillig bidragsyter, Wikipedia/Wikimedia

  SvarSlett
 4. Hei Ulf.
  Vi skriver i wikispaces, foreløpig en privat lukket wiki, fordi elevene er under 18 og det er noen uavklarte problemstillinger rundt det. Vi tenker også at det er fint for elevene å trene i et miljø der de ikke blir eksponert med eventuelle feil de gjør, før de skal skrive åpent. Målet er å publisere wikiene våre.

  Vi har ikke vurdert å skrive i Wikipedia, men jeg tror ikke at kvaliteten vår er god nok til å gjøre det enda, men kanskje etter hvert som kvaliteten blir bedre at det kan være en arena å komme på banen. Man kan jo kanskje håpe at dette kan bli et grunnlag for å bidra til fellesskapet senere også utenfor skolesammenheng.

  Takk for tilbakemeldingen.

  Jørn

  SvarSlett