onsdag 14. oktober 2009

Da er vi igang :)

Alle elevene har blogget littegran
Noen elever har skrevet wiki

Vi har både wiki og blogg
så da erklærer vi prosjektet for åpnet :)

Det startet med en mail i vår: "Skal vi søke om midler sammen?"
Bibliotekar Siv Marit Ersdal hadde snakket med Jørn Ellingsen, og visste at han gjerne ville jobbe mer digitalt. Og fra bibliotekets side vil vi gjerne forbedre og videreutvikle våre kurs i kildebruk/kildekritikk. Så derfor kastet biblioteket ut en liten føler, og to lærere ble med. Kjempekjekt!

Vi hadde et par møter og ble enige om hva det var vi ønsket å prøve ut. Vi var enige om at wiki/blogg ville være gode samskrivings- refleksjonsverktøy. Vi ble inspirert av Bjørn Tomrens testing og det han skrev på Del og bruk. Han fikk tips om hvordan komme igang, og deretter delte han sine og elevenes erfaringer.

Etterhvert fikk vi formulert målet:
"Drammen VGS har fra neste år bærbar pc på alle trinn. Det foregår masse spennende arbeid i de forskjellige fagene, og mange er kommet godt i gang med It's. Skolebiblioteket har omfattende kurs for klassene om kildekritikk og digital dømmekraft. Det er likevel en uttalt problemstilling på skolen at pc-ene blir en tidstyv. (Viser her til debatten rundt stenging av facebook og brukerundersøkelser). Vi ønsker å bruke pc-ene i et systematisk arbeid med elevaktive undervisningsmetoder, vurderingspraksis og opplæring i informasjonskompetanse for å bidra til større læringsutbytte for elevene, og økt digital forståelse i personalet."

Prosjektmetoden er "båten blir til mens vi ror", vi lærer fortløpende, og aller best når vi har dårlig tid. Forhåpentlig vil det bli mye bedre neste gang :)

Bjørn Tomren jobber nå på Åssiden vgs, så vi hadde et møte med ham, og fikk gode råd med på ferden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar