tirsdag 20. oktober 2009

Blogg og wiki


Da er klasse 1STH ved Drammen vgs i gang med å teste ut nye digitale læringsarenaer. Tema for perioden har vært blogging og wiki; verktøy som svært få av elevene hadde særlig kjennskap til på forhånd. Et par elever skriver egen blogg allerede, men de fleste har i liten grad tatt i bruk disse verktøyene – med unntak av tung bruk av Wikipedia. Elevene er nå i ferd med å publisere blogginnlegg om selvvalgt, skjønnlitterær bok, og de har også fått i oppgave å kommentere noen av medelevenes blogginnlegg. Vi har i første omgang tatt i bruk bloggverktøyet i It’s Learning i dette arbeidet ettersom det er enkelt og greit, og det føles litt tryggere å starte her for noen av elevene. Så får vi se om vi drister oss ut på den digitale autobahnen med tid og stunder…

Mandag 19. oktober introduserte vi wiki-begrepet, og elevene opprettet konto på Wikispaces.com med litt hjelp av hverandre, lærer og bibliotekar. Etter hvert har også nesten alle blitt medlemmer av 1STHsNorskwiki.

I år er målsettingen at de skal samarbeide om å lage en fagressurs hvor de kan finne nyttig informasjon om ulike sjangere innenfor norskfaget; for tiden arbeider vi med episk diktning. Elevene skal arbeide videre med wikien gjennom det treårige skoleløpet, og forhåpentligvis vil de oppleve at den blir et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med norskfaget!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar